Protectia si Prelucrarea datelor cu caracter personal

Asociația Moving On Breast Cancer, cu sediul în comuna Giroc, strada Timiș, numărul 86A, Județul Timiș, având CIF 35376602, reprezentată legal prin Ciotea Mihaela în calitate de președinte, prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/27.04.2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

Scopul colectarii datelor este acordarea de servicii de suport si educatie tuturor femeilor care se confrunta cu un diagnostic oncologic. Pe baza datelor colectate, reușim să ne facem o idee cât mai clară despre situația cu care vă confruntați în prezent și ne ajută mult în dezvoltarea altor servicii de suport, mult mai  complexe și conforme cu nevoile dumneavoastră medicale, financiare și emoționale.

Temeiurile juridice ale prelucrării sunt cele de la art. 6 alin (1) it. a) și f) din Regulamentul (UE) nr. 679/27.04.2016, respectiv:

  • persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
  • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator, respectiv acordarea de servicii de suport beneficiarilor Moving On Breast Cancer.

Datele puse la dispoziția noastră NU vor fi înstrăinate și NU vor fi folosite în alte scopuri, în afară de cele menționate mai sus. Fără accesul la aceste date colaborarea dintre noi și dumneavoastră, nu va putea fi realizată la modul optim și în timp util.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform prevederilor legale în vigoare, aveți următoarele drepturi privind prelucrarea datelor dumneavoastră persoanle: (1) dreptul la informare; (2) dreptul de acces la date; (3) dreptul la rectificare; (4)dreptul la ștergerea datelor; (5) dreptul la restricționarea prelucrării; (6) dreptul la portabilitatea datelor; (7) dreptul la opoziție; 8) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; 9) dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter personal; 10) dreptul de a vă adresa justiției.

Exercitarea acestor drepturi presupune că puteți:

  • Să ne solicitați informații despre faptul că deținem informații personale despre dvs. și, dacă da, despre ce informații este vorba și de ce le deținem/folosim.
  • Să ne solicitați accesul la informațiile dvs. personale (cunoscută sub denumirea „solicitare de acces persoană vizată”). Acest lucru vă permite să primiți o copie a informațiilor personale pe care le deținem despre dvs. și să verificați dacă le procesăm în mod legal.
  • Să ne solicitați corectarea informațiilor personale pe care le deținem în legătură cu dvs. Acest lucru vă permite să corectați orice informații incomplete sau inexacte pe care le deținem despre dvs.
  • Să ne solicitați ștergerea informațiilor dvs. personale. Acest lucru vă permite să ne cereți să ștergem sau să eliminăm informațiile personale acolo unde nu există motive întemeiate pentru a continua să le procesăm. De asemenea, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem sau să eliminăm informațiile dvs. personale în cazul în care v-ați exercitat dreptul de a vă opune prelucrării (a se vedea mai jos).
  • Să ne solicitați transferul informațiilor dvs. personale într-o formă electronică și structurată către dvs. sau către o altă parte (cunoscută în mod obișnuit ca drept la „portabilitatea datelor”). Acest lucru vă permite să preluați datele dvs. de la noi într-un format utilizabil electronic și să vă puteți transfera datele către o altă parte într-un format utilizabil electronic.
  • Să vă opuneți prelucrării informațiilor dvs. personale în cazul în care nu ne bazăm pe un interes legitim (sau pe cel ale unei terțe părți) și există ceva despre situația dvs. specifică care vă face să doriți să obiectați asupra prelucrării pe acest motiv.
  • Să vă opuneți cu privire la luarea automată a deciziilor, inclusiv analiza profilului, adică să nu faceți obiectul niciunei decizii automate prin utilizarea informațiilor dvs. personale.
  • Să ne solicitați restricții în ceea ce privește procesarea informațiilor dvs. personale. Acest lucru vă permite să ne cereți să suspendăm procesarea informațiilor personale despre dvs., de exemplu, dacă doriți ca noi să stabilim acuratețea sau motivul procesării acestora.

În circumstanțele limitate în care ați dat acordul dvs. pentru colectarea, procesarea și transferul informațiilor dvs. personale într-un anumit scop, aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimțământul pentru prelucrarea respectivă. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. Odată ce primim notificarea că v-ați retras consimțământul, nu vom mai procesa informațiile dvs. în scopul sau scopurile pentru care v-ați dat acordul inițial, cu excepția cazului în care avem altă bază legitimă în acest sens.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile de mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele date de contact: Asociația Moving On Breast Cancer, Comuna Giroc, Str. Timiș, Nr. 86 A, Email: office@movingon.ro. Vă vom comunica măsurile adoptate/informațiile solicitate în termen de 30 de zile de la primirea cererii.

În lipsa unei solicitări scrise de retragere a consimțământului cu privire la prelucrarea datelor personale, vă informăm că acestea vor fi stocate și păstrate,cu respectarea legislației în vigoare.Nu vom păstra datele dvs. mai mult decât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care sunt prelucrate. Pentru a determina perioada de păstrare adecvată, luăm în considerare cantitatea, natura și sensibilitatea datelor personale, scopurile pentru care le prelucrăm și dacă putem atinge aceste scopuri prin alte mijloace. Datele furnizate de dumneavoastră nu vor fi transmise unor destinatari sau categorii de destinatari ai datelor, împuterniciți ai operatorilor sau persoane terțe. În cazul în care considerați că legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal nu este respectată în cadrul acestei prelucrări, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).